Empowerment door digitale vaardigheden

augustus 2023

 

EmpowHERment lab is een project dat gericht is op het versterken van met name vrouwen door ze bewust te maken en mogelijkheden te bieden voor het ontwikkelen van digitale vaardigheden. Het is een internationaal project met partners uit Spanje, Duitsland, Italië, Croatië en Slovenië. Ieder land heeft een eigen module ontwikkeld, gericht op specifieke digitale vaardigheden. Stichting Lava Legato heeft de oriëntatiemodule gemaakt. Alle modules zijn gratis in het Engels te volgen, vanaf de website van de Spaanse partner Building Bridges

De module die door Lava Legato ontwikkeld is, is ook volledig in het Nederlands beschikbaar . De module is gebaseerd op het Mediawijsheid Competentiemodel 2021 van het netwerk Mediawijsheid. Het model maakt inzichtelijk er onder mediawijsheid verstaan wordt. Het is mede tot stand gekomen dankzij de adviezen van de Wetenschappelijke Raad van Netwerk Mediawijsheid, diverse mediawijsheidexperts en mediacoaches. Voor meer informatie willen we verwijzen naar de website van het Netwerk Mediawijsheid. In de module die Lava Legato ontwikkeld heeft, komen de acht competenties aan bod, evenals de tien domeinen waarbinnen je onine actief kunt zijn. Het model is hieronder weergegeven.

Lava Legato heeft vijf videos met bijbehorende werkbladen ontwikkeld:

1. een introductievideo waarin de volledige module uitgelegd wordt;

2. uitleg over de tien domeinen, waarbinnen je online actief kunt zijn; 

3. uitleg over de acht competenties die relevant zijn als je online actief bent of wilt zijn; 

4. verhalen van mensen over hoe ze internet gebruiken;

5. instructie over hoe te komen tot een actieplan om digitale vaardigheden te ontwikkelen. 

 

De videos zijn hieronder weergegeven. 

 

Zoals gezegd verwijzen de competenties en de domeinen naar het model dat hiernaast is weergegeven. 

 

Wij hebben het project benut om in samenwerking met zorgorganisatie Middin kleinschalige activiteiten te organiseren voor cliënten die hun digitale vaardigheden verder willen ontwikkelen. Het gaat hierbij om laagdrempelige, eenvoudige activiteiten die aansluiten bij interesses van uiteenlopende cliënten die Middin ondersteunt. Lava Legato werkt hierbij met de hulp van internationale vrijwilligers die via een uitwisselingsprogramma voor Lava Legato actief zijn. De foto's die hieronder zijn weergegeven tonen een vrijwilliger die een workshop over digitale fotografie heeft verzorgd voor geinteresseerde cliënten van de locatie Heemburgh in Zoetermeer van Middin.  

 

De officiële looptijd van het project liep tot februari 2024, maar uiteraard zal Lava Legato blijven doorgaan met (digitale) empowerment activiteiten gericht op kwetsbare groepen. 

 

Mediawijsheid Competentiemodel 2021


Werkbladen

Voor drie hoofstukken hebben we werkbladen gemaakt. Het is mogelijk dat deze werkbladen te moeilijk zijn voor specifieke doelgroepen. In dat geval kunnen ze gebruikt worden als leidraad om de videos te bespreken. De vragen op het werkblad kunnen in dat geval versimpeld worden. Ook kunnen er desgewenst onderdelen worden weggelaten. 

 

Het werkblad voor hoofdstuk 1: domeinen vind je hier 

 

Het werkblad voor hoofdstuk 2; vaardigheden vind je hier

 

Het werkblad voor hoofdstuk 4; actieplan vind je hier

 

 

 

Impressie

De foto's hieronder tonen pilotactiviteiten die zijn uitgevoerd door internationale vrijwilligers rondom het thema digitale fotografie voor een groep cliënten van de woongroep Heemburg van Middin in Zoetermeer.

 

Handleiding

Via deze link heb je toegang tot de handleiding van de methode. Deze handleiding gaat in op onderwerpen die relevant zijn voor het ondersteunen van kwetsbare groepen in hun leer- en ontwikkelproces, met specifieke aandacht voor de ontwikkeling van digitale vaardigheden. 

EmpowerHERment is een Erasmus+ project dat wordt uigevoerd met een Spaanse, Italiaanse, Sloveense, Croatische, Duitse en Nederlandse partner: